Onze zwemschool staat garant voor kwaliteitsvolle zwemlessen voor iedereen. Om deze kwaliteit te garanderen, hebben wij enthousiaste en getalenteerde medewerkers nodig. Lesgevers met een hart voor kinderen en affiniteit in het zwemmen, redders die garant staan voor de veiligheid en onthaalmedewerkers die de ouders te woord kunnen staan en de organisatie van de kleedkamers opvolgen.

De Antwerpse Zwemschool blijft groeien, groei jij met ons mee?

Dankzij jou krijgen duizenden kinderen de kans om te zwemmen! Wil jij mee verantwoordelijk zijn om de veiligheid van ons team en deze kinderen te garanderen? Wil jij verder groeien als redder binnen een professioneel team?

Dat jij alles op alles zet om zwemlessen veilig te organiseren vinden wij bewonderenswaardig. Samen met jouw passie voor zwemmen en oog voor preventieve maatregelen kunnen we onze zwemmers spetterende zwemlessen bezorgen.

Wij zoeken:

ZWEMLESGEVER

Wie zijn wij

Sinds 2016 organiseert De Antwerpse Zwemschool zwemlessen voor kinderen in het Wezenberg zwembad te Antwerpen. Dit in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie en Sporting A. We trachten zo veel mogelijk zwemwater aan te bieden aan onze leden, ons groeiende ledenaantal maakt dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe zwemlesgevers.

We onderscheiden ons door een professionele omgeving te creëren waarin gekwalificeerde lesgevers de kans krijgen om een individueel bijscholingstraject te volgen. Onze kant-en klare lesfiches zorgen voor continuïteit door de lessen heen. Niet enkel onze zwemmers doorlopen een traject, maar ook jij krijgt de kans om les te geven van watergewenning met peuters en kleuters tot het leren zwemmen!

Functie

 • Je bent verantwoordelijk voor jouw zwemgroep.

 • Je draagt mee het imago van de Antwerpse Zwemschool uit.

 • Je bent een voorbeeldfunctie. Het naleven van afspraken is dan ook belangrijk om de zwemschool draaiende te houden.

 • Je voert eenvoudige administratieve taken uit.

 • Je evalueert de zwemvaardigheden van de zwemmers: het evaluatieformulier dient zorgvuldig te worden ingevuld en verwerkt, net zoals zwembrevetten op het afsluiten van de lessenreeks.

 • Je rapporteert aan de coördinator van de lessenreeks.

 • Je werkt samen met de andere lesgevers en coördinatoren.

 • Je volgt de leerlijn van ‘leren zwemmen’ en geeft les volgens het stramien van de lesfiches.

 • Je volgt de aangeboden permanente vormingen (sporttechnische of administratieve vorming) Per lessenreeks zal één online of fysieke vorming voorzien worden.

 • Je zorgt voor een veilige leeromgeving: materialen worden ter beschikking gesteld door de Antwerpse zwemschool en worden door de lesgevers opgezet en weggehaald. De ruimte wordt steeds netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt steeds opgeruimd.

Profiel

Competenties

 • Je hebt een hart voor kinderen/ volwassenen.

 • Je bent betrokken, wil deel uitmaken van ons team en de werking van de Antwerpse Zwemschool.

 • Je kan feedback geven en ontvangen om zo toe te werken naar resultaten.

 • Jouw verantwoordelijkheidsgevoel zorgt er voor dat we zwemlessen kunnen garanderen.

 • Je voelt een grote affiniteit met het zwemmen en het onderwijzen van watergewenning, het leren zwemmen of het vervolmaken van een zwemstijl.

Opleidingsniveau

Wij verkiezen gekwalificeerde lesgevers die affiniteit hebben met de zwemsport.

Je bent in het bezit van:

 • VTS-kwalificatie: aspirant, initiator, instructeur B

 • Bachelor en masters lichamelijke opvoeding of ander pedagogisch diploma ((kleuter)onderwijs)

 • (student) bachelor of master lichamelijke opvoeding

 • (student) pedagogisch diploma

 • (student bachelor of master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

 • Ander pedagogisch diploma met een affiniteit met zwemmen

 • Een bewijs “goed gedrag en zeden – model 2

Aanbod

Aan de kinderen geef je les in het Olympisch zwemcentrum Wezenberg te Antwerpen.
Het volwassenen zwemmen gaat door op verschillende locaties in en rond Antwerpen. Bekijk onze website voor meer informatie.

Je krijgt:

 • Een thermoshirt,

 • Een t-shirt,

 • Verzekering L.O. en B.A.,

 • Vormingsaanbod en werkinstrumenten (voordeelprijs aankoop ‘ leren zwemmen’ en gebruikte lesmateriaal,...)

 • De Antwerpse Zwemschool stelt alle werkmiddelen ter beschikking die normaal noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lesfiches zoals o.m. spelmateriaal, hulpmiddelen.

 • De vergoeding van je prestatie binnen onze organisatie kan volgens volgende tewerkstellingsvormen - Vrijwilligersvergoeding - Studentenovereenkomst - Artikel 17 ( =25-dagenregel) - Verenigingswerk - Freelancer: Zelfstandig in bijberoep/ hoofdberoep of statuut student-zelfstandige - Contract via Sportwerk Vlaanderen.

Je engageert je voor een vaste medewerking aan alle lesdata van de lessenreeks OF verkiest een occasionele medewerking voor vervangingen of extra assistentie bij opstart, lesdata onder de lessen of bij afsluiting lessenreeks.

REDDER

Wie zijn wij

Sinds 2016 organiseert De Antwerpse Zwemschool zwemlessen voor kinderen in het Wezenberg zwembad te Antwerpen. Dit in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie en Sporting A. We trachten zo veel mogelijk zwemwater aan te bieden aan onze leden, ons groeiende ledenaantal maakt dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe redders.

We onderscheiden ons door een professionele omgeving te creëren waarin gekwalificeerde medewerkers de kans krijgen om een individueel bijscholingstraject te volgen. Je krijgt de kans om onze zwemmers veilig te laten zwemmen in het topsportbad en ons team te versterken waardoor kwaliteit en fun centraal kunnen staan binnen onze lessenreeksen.

Functie

 • Je draagt mee het imago van de Antwerpse Zwemschool uit.

 • Je bent een voorbeeldfunctie. Het naleven van afspraken is dan ook belangrijk om de zwemschool draaiende te houden.

 • Je rapporteert aan de coördinator van de lessenreeks.

 • Je werkt samen met de andere lesgevers en coördinatoren.

 • Je zorgt voor een veilige leeromgeving: materialen worden ter beschikking gesteld door de Antwerpse zwemschool en worden door de lesgevers opgezet en weggehaald. De ruimte wordt steeds netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt steeds opgeruimd.

 • De zwemgelegenheid en de omgeving controleren op risico's

 • Sportmateriaal en -uitrusting nakijken

 • Toezicht houden op het zwemmen

 • Hulp en bijstand bieden in noodsituaties

 • De reddingsoperatie bepalen bij ongevallen of rampen

 • Informeren over de interventies, risico's en evoluties

 • Interventie- en hulpverleningstechnieken oefenen

 • Het zwembad en aanpalende lokalen onderhouden

Profiel

Competenties

 • Je hebt een hart voor kinderen/ volwassenen.

 • Je bent betrokken, wil deel uitmaken van ons team en de werking van de Antwerpse Zwemschool.

 • Je kan feedback geven en ontvangen om zo toe te werken naar resultaten.

 • Jouw verantwoordelijkheidsgevoel zorgt er voor dat we zwemlessen kunnen garanderen.

 • Zorgvuldigheid

 • Verantwoordelijkheid nemen

Opleidingsniveau

Je bent in het bezit van:

 • Een bewijs “goed gedrag en zeden – model 2

 • Bevret Basisredder

 • Bevret Hoger Redder

Aanbod

Je bent redder in het Olympisch zwemcentrum Wezenberg te Antwerpen tijdens de lesuren van de Antwerpse Zwemschool op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag, ook turboweken zijn mogelijk doorheen de schoolvakanties.
Bekijk onze website voor meer informatie.

Je krijgt:

 • Een thermoshirt,

 • Een t-shirt,

 • Verzekering L.O. en B.A.,

 • Vormingsaanbod en werkinstrumenten (voordeelprijs aankoop ‘ leren zwemmen’ en gebruikte lesmateriaal,...)

 • De Antwerpse Zwemschool stelt alle werkmiddelen ter beschikking die normaal noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lesfiches zoals o.m. spelmateriaal, hulpmiddelen.

 • De vergoeding van je prestatie binnen onze organisatie kan volgens volgende tewerkstellingsvormen - Vrijwilligersvergoeding - Studentenovereenkomst - Artikel 17 ( =25-dagenregel) - Verenigingswerk - Freelancer: Zelfstandig in bijberoep/ hoofdberoep of statuut student-zelfstandige - Contract via Sportwerk Vlaanderen.

Je engageert je voor een vaste medewerking aan alle lesdata van de lessenreeks OF verkiest een occasionele medewerking voor vervangingen of extra assistentie bij opstart, lesdata onder de lessen of bij afsluiting lessenreeks.

ONTHAALMEDEWERKER

Wie zijn wij

Sinds 2016 organiseert De Antwerpse Zwemschool zwemlessen voor kinderen in het Wezenberg zwembad te Antwerpen. Dit in samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie en Sporting A. We trachten zo veel mogelijk zwemwater aan te bieden aan onze leden, ons groeiende ledenaantal maakt dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.

We onderscheiden ons door een professionele omgeving te creëren waarbinnen we klantgericht willen werken. Je krijgt de kans om bijscholingstrajecten te volgen en wie weet krijg jij ook wel de zwemkriebel te pakken.

Functie

 • Je draagt mee het imago van de Antwerpse Zwemschool uit.

 • Je bent een voorbeeldfunctie. Het naleven van afspraken is dan ook belangrijk om de zwemschool draaiende te houden.

 • Je voert eenvoudige administratieve taken uit.

 • Je ontvangt ouders en kinderen aan het onthaal alsook in de kleedkamers. Je geeft hen de nodige informatie.

 • Je helpt mee in de kleedkamers om ouders en kinderen wegwijs te maken.

 • Je rapporteert aan de coördinator van de lessenreeks.

 • Je werkt samen met de andere lesgevers en coördinatoren.

 • Je zorgt voor een veilige leeromgeving: materialen worden ter beschikking gesteld door de Antwerpse zwemschool en worden door de onthaalmedewerkers opgezet en weggehaald. De ruimte wordt steeds netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt steeds opgeruimd.

Profiel

Competenties

 • Je hebt een hart voor kinderen/ volwassenen.

 • Je bent betrokken, wil deel uitmaken van ons team en de werking van de Antwerpse Zwemschool.

 • Je kan feedback geven en ontvangen om zo toe te werken naar resultaten.

 • Jouw verantwoordelijkheidsgevoel zorgt er voor dat we zwemlessen kunnen garanderen.

 • Je kan oplossingsgericht denken, ook anderstaligen behoren tot de doelgroep.

Opleidingsniveau

 • Een bewijs “goed gedrag en zeden – model 2

 • Minstens middelbaar opgeleid of student. (stage en jobstudenten ook welkom)

Aanbod

Je ontvangt zwemouders -en kinderen in het Olympisch zwemcentrum Wezenberg te Antwerpen.
Bekijk onze website voor meer informatie. www.antwerpsezwemschool.be

Je krijgt:

 • Een t-shirt,

 • Verzekering L.O. en B.A.,

 • Vormingsaanbod en werkinstrumenten

 • De Antwerpse Zwemschool stelt alle werkmiddelen ter beschikking die normaal noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onthaal.

 • De vergoeding van je prestatie binnen onze organisatie kan volgens volgende tewerkstellingsvormen - Vrijwilligersvergoeding - Studentenovereenkomst - Artikel 17 ( =25-dagenregel) - Verenigingswerk - Freelancer: Zelfstandig in bijberoep/ hoofdberoep of statuut student-zelfstandige - Contract via Sportwerk Vlaanderen..

Je engageert je voor een vaste medewerking aan alle lesdata van de lessenreeks OF verkiest een occasionele medewerking voor vervangingen of extra assistentie bij opstart, lesdata onder de lessen of bij afsluiting lessenreeks.

Nog vragen?

Mail naar coordinator@antwerpsezwemschool.be

Geïnteresseerd?

Laat je gegevens hieronder achter.

Adres
Geïnteresseerd in?