ZWEMSCHOOL (kinderen)

Hoe moeten we inschrijven?

Je kan enkel online inschrijven. Kies hierbij de trainingsgroep en de dag. Door deze registratie komt de inschrijving van je kind op een wachtlijst. Je krijgt geen bevestigingsmail, je ontvangt direct een melding dat de inschrijving op de wachtlijst geslaagd is.

Je zal per e-mail instructie ontvangen om je deelname te bevestigen. De deelname aan de zwemles is pas definitief wanneer de betaling onmiddellijk wordt doorgevoerd. Je ontvangt onmiddellijk je deelnameticket met de nodige instructies van de lessenreeks.

Hoe lang dien ik te wachten alvorens mijn kind kan deelnemen aan de zwemlessen?

Hoe lang het duurt voor er een plaats vrij komt is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De niveaugroep waarop je inschrijft. Over het algemeen kan er sneller gestart worden op de lagere niveaus, namelijk peuterwennen en waterwennen.
  • Het aantal plaatsen die binnen een bepaalde niveaugroep vrijkomen na een lessenreeks heeft hier eveneens een impact op.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, krijgen steeds voorrang en de lege plaatsen van het planbord vullen we aan met kinderen die op de wachtlijst staan volgens chronologische volgorde.

De wachtlijst is vrij groot is, soms moet je tot drie lessenreeksen wachten vooraleer er een uitnodiging volgt.
Wij organiseren vijf lessenreeksen (in drie perioden) op één kalenderjaar.

In welke trainingsgroep kan ik mijn kind het best inschrijven?

Kijk goed de beschrijving van de verschillende zwemniveaus na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis...) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, geven we je de raad in te schrijven op het laagste zwemniveau.

Mag mijn kind starten aan een lessenreeks indien het niet de minimum leeftijd heeft?

Nee.
Alle kinderen moeten de minimumleeftijd bereikt hebben bij aanvang van de lessenreeksen. Zoniet wordt de inschrijving geweigerd.

Hoe betaal ik voor mijn zwemlessen?

De betaling van een lessenreeks kan enkel en alleen online gebeuren.

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Een annulering van een lessenreeks/ turboweek is enkel mogelijk minimum 1 week voor de aanvang van de lessenreeks/ turboweek mits geldige reden via e-mail. Je zal dan het betaald bedrag teruggestort krijgen, excl. 10 euro administratiekost.
Eens een lessenreeks is gestart, doen we geen terugbetaling meer.

Ik zwem reeds bij de zwemschool. Hoe moet ik mijn verdere deelname bevestigen?

Kinderen die reeds in een zwemlessenreeks zitten, krijgen voorrang voor deelname aan de volgende lessenreeks. Hiervoor zal je op de gecommuniceerde data een uitnodigingsmail ontvangen om je verdere deelname te bevestigen en betaling door te voeren.

Je dient je dus NIET meer opnieuw te registreren via de wachtlijst. Let op: laattijdige betaling leidt tot annulatie (= schrapping lidmaatschap). Wij geven de wachtleden ook graag een kans tot deelname.

Deze herregistratie via de wachtlijst is WEL noodzakelijk voor zwemmers die zijn gestopt (= schrapping lidmaatschap) met de zwemlessen, maar opnieuw wensen deel te nemen na een onderbreking.

Kan ik nog van lesuur (lesdag) veranderen?

Je bepaalt als ouder zelf voor welke lessenreeks (woensdag of zaterdag) en in welk uurblok je kind de zwemles zal meevolgen.

Het is daarna dan ook niet meer mogelijk om nog een wijziging uit te voeren voor de reeds ingeschreven lessenreeks.

Ik ontvang geen communicatie via e-mail?

Kijk zeker je ongewenst e-mails/spam na.

Wijzigt je e-mailadres? Geef dit door aan het onthaal van de zwemschool (naast de balie zwembad) of via info@antwerpsezwemschool.be. Zo blijven jullie op de hoogte van alle berichtgevingen (uitnodigingen/attesten).

Wat als mijn kind een les niet aanwezig kan zijn?

Je mag de zwemschoolverantwoordelijke mailen en de lesgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
Een doktersattest is niet nodig aangezien er geen inhaallessen worden voorzien.

Mailen voor ZWEMSCHOOL (kinderen): zwemschool@antwerpsezwemschool.be
Mailen voor ZWEM MEE (volwassenen): zwemmee@antwerpsezwemschool.be

Wat als ik mijn badmuts vergeet?

Geen badmuts = geen deelname.

Uit veiligheidsredenen en in samenspraak met het zwembad mogen kinderen enkel deelnemen aan de zwemles met de juiste badmuts van de zwemschool. Deze badmuts zal je krijgen op de eerste zwemles. Indien je deze verliest, stuk maakt of vergeten bent, dan moet je een nieuw exemplaar aankopen aan het onthaal voor 5 euro.

ZWEM MEE (volwassenen zwemmen)