BIJSCHOLING

Didactisch sterk aan de slag in de zwemschool

WIJZIGING IN KOSTPRIJS

Door de indexering van de lonen, is de kostprijs vanaf september gewijzigd.

Zwemschool (kinderen)
De kostprijs van een lessenreeks (testles + 10 lessen) bedraagt 99,00 euro. Voor ouders die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, bedraagt de kostprijs 20,00 euro.

Zwem Mee (volwassenen)
De kostprijs van een lessenreeks (15 lessen) bedraagt 135,00 euro. Voor volwassenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de kostprijs 51,00 euro.

Indexering lonen

NIEUW NIEUW!

Ontdek, vanaf nu, onze nieuwe website & de nieuwe mailadressen van de Antwerpse Zwemschool.

E-mailadressen:

Nieuwe website