Wijziging in kostprijs

Door de indexering van de lonen, is de kostprijs vanaf september gewijzigd.

Zwemschool (kinderen)
De kostprijs van een lessenreeks (testles + 10 lessen) bedraagt 99,00 euro. Voor ouders die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, bedraagt de kostprijs 20,00 euro.

Zwem Mee (volwassenen)
De kostprijs van een lessenreeks (15 lessen) bedraagt 135,00 euro. Voor volwassenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de kostprijs 51,00 euro.

NIEUW NIEUW!

Ontdek vanaf woensdag 11 mei onze nieuwe website & de nieuwe mailadressen van de Antwerpse zwemschool.

Plezier beleven en leren zwemmen

De Antwerpse zwemschool biedt zwemlessen aan in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. De lessen vinden plaats op woensdag of zaterdag onder begeleiding van gediplomeerde en permanent geschoolde lesgevers.

Leren zwemmen is een proces

Van peuterwennen tot vervolmaking... Leren zwemmen is een proces waarbij we het accent verschuiven van ‘vertrouwd zijn’ in het water, naar het ‘beheersen van basisvaardigheden’ zoals stuwen en drijven tot het ‘efficiënt voortbewegen’ in een bepaalde zwemstijl.

Leren zwemmen, het kan levenslang

Dat zwemmen gezond is? Dat weten we al langer. Ook als volwassene kan je bij ons terecht. Wij bieden een lessenreeks crawl aan op 3 niveaus. Je kan bij ons terecht om de zwemslag crawl aan te leren, maar ook voor je zwemtechniek te perfectioneren.