Veelgestelde vragen i.v.m. zwemlessen

Is een badmuts verplicht?

Ja. Elk kind ontvangt bij de eerste les een gekleurde badmuts.

Hierdoor zijn de kinderen snel herkenbaar voor de organisatie en voor de lesgevers en redders. Deze maatregel zorgt voor een extra vorm van veiligheid voor het kind.

Geen badmuts = geen deelname

Bij verlies, diefstal, vergeten, badmuts vergeten... kan aan het onthaal van de Antwerpse Zwemschool voor 5 euro een nieuwe badmuts verkregen worden.
Op het einde van de lessenreeks worden de badmutsen ingeleverd. Je kind ontvangt een nieuwe badmuts bij de volgende lessenreeks.

Is de kleur van een badmuts aan een bepaald zwemniveau gekoppeld?

Nee. De kleur van de badmuts is niet aan één bepaald zwemniveau gekoppeld, maar verwijst naar de lesgroep en de lesgever.

Mag ik toekijken tijdens de zwemles?

Ja. Je mag toekijken vanuit de tribune voor de niveaugroepen peuterwennen, watergewenning en leren overleven.
Voor de overige niveaugroepen, veilig zwemmen rugslag, veilig zwemmen borstcrawl, veilig zwemmen schoolslag en vervolmaking die in het topsportbad (trainingsbad) zwemmen, kan je niet toekijken, omdat er in dit zwembad geen tribune is voorzien.

Wij hebben er bewust voor gekozen om de zwemlessen niet in het bijzijn van ouders te geven, dit om zo weinig mogelijk afleiding te veroorzaken.

Je mag natuurlijk, na het betalen van je toegang aan de kassa van het zwembad, zelf actief zwemmen.

De volgende praktische richtlijnen en afspraken moeten strikt worden opgevolgd:

  • Je meldt je aan bij de balie van de Antwerpse Zwemschool (naast de kassa) en je zegt dat je ook wil zwemmen. De zwemschool bezorgt je een toegangskaartje voor het kind via de individuele zone en geeft je de naam van de lesgever.
  • De ouder(s) nemen het kind mee langs de individuele zone.
    Opgelet: als ouder bent je verantwoordelijk tot het kind overgedragen wordt aan de lesgever bij aanvang van de zwemles. De ouder(s) dienen bovendien tegen het einde van de les klaar te staan om het kind weer op te vangen.
  • De ouder(s) mogen de les niet storen en dienen zich (indien nodig) op vraag van de lesgever te verwijderen uit de onmiddellijke omgeving van het kind. De ouder(s) hebben geen toestemming om het trainingsbad te betreden.

Hoeveel kinderen zitten er in één lesgroep?

Gemiddeld zijn er acht kinderen per lesgroep. Voor peuterwennen zijn er gemiddeld slechts zes peuters.

Gezien er meerdere lesgroepen van eenzelfde zwemniveau zijn, worden kinderen volgens vaardigheden, leertraject (herhaling) of leeftijd samen geplaatst.

Is het erg als mijn kind een zwemles mist?

Een zwemlessenreeks bestaat uit elf lessen. Elke les bevat nieuwe elementen die belangrijk zijn voor het verloop van het leerproces.

Inhaallessen worden niet georganiseerd. Als je kind één of meerdere zwemles(sen) mist, kunnen we niet garanderen dat het de vooropgestelde einddoelen voor zijn zwemniveau zal behalen.

Kan ik vragen stellen over de voortgang van de zwemlessen?

Ja, uiteraard kan je aan de lesgever/lesgeefster vragen hoe het met je kind gaat. De lesgever zal hier echter zeer kort antwoord op geven, omdat de volgende les meteen van start gaat. Indien je meer informatie wenst, kan je dit steeds navragen aan de balie van de Antwerpse Zwemschool (naast de kassa).

Is het erg druk en kan je niet wachten?
Mail dan naar zwemschool@antwerpsezwemschool.be (met de vermelding van de naam van je kind, niveaugroep en naam van de lesgever).

Wat als mijn kind gekwetst raakt tijdens de zwemles?

De Antwerpse Zwemschool is verzekerd voor ongevallen tijdens de zwemles.

Indien je kind zich kwetst, zal de eerste zorg toegediend worden door de aanwezige redders. Zij zullen op dat ogenblik de situatie evalueren. Indien er enkel eerste zorg moet worden toegediend, kan je kind mogelijk de les verder volgen. Wanneer later specifieke zorg nodig is, kan je bij de medewerker aan de balie van de Antwerpse Zwemschool de verzekeringsdocumenten opvragen en dit laten registreren. Met deze documenten kan je je vervolgens aanmelden bij een behandelende arts of in een ziekenhuis.

Waarom worden er weinig tot geen hulp- en drijfmiddelen gebruikt tijdens de zwemlessen?

Bij het leren zwemmen is het belangrijk dat je kind eerst zonder drijfmiddelen het effect van het water ervaart.

Zodra er gecorrigeerd moet worden of bij nieuwe oefenstof, is het soms noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een hulp- of drijfmiddel.

Waarom behalen niet alle kinderen uit dezelfde groep tegelijkertijd alle vaardigheden van hun diploma?

Niet alle kinderen ontwikkelen op hetzelfde tempo.

Sommige kinderen staan op jonge leeftijd op motorisch en/of cognitief vlak soms verder dan anderen en pikken dingen sneller op. Aandachtig de les volgen is ook een belangrijk punt. Kinderen die snel afgeleid zijn, zullen er langer over doen om een bepaald zwemniveau te behalen.

Waarom beginnen de lessen met rugslag?

We beginnen met rugslag omdat dit een zwemstijl is die de kinderen vrij snel onder de knie hebben vanuit de vaardigheid ‘leren overleven’.

Rugslag heeft een belangrijk bijkomend voordeel dat het aangezicht steeds vrij is om te kunnen ademen. Bovendien is deze zwemstijl een uitstekende voorbereiding op de volgende zwemslagen.

Mijn kind zit voor de tweede keer in dezelfde niveaugroep, zal het zich niet vervelen?
Door de kleine groepjes, kan de lesgever aangepaste oefenstof geven op de vaardigheden die het al kent uit de vorige deelname. Er zal extra worden geoefend op de vaardigheden die het minder goed beheerst.

Hoe lang duurt het alvorens mijn kind kan zwemmen?

Dit is een vraag die we niet echt kunnen beantwoorden, omdat hier verschillende factoren een rol in spelen: eventuele watervrees, leeftijd, aanleg, motivatie, motorische ontwikkeling, enz.

Hou rekening met een 3-tal lessenreeksen vanuit de doorstroming van watergewenning naar het leren zwemmen in rugslag. De ervaring leert ons wel dat de kinderen elke zwemlessenreeks vooruitgang boeken.

Wanneer worden vooropgestelde, te kennen vaardigheden per zwemniveau getest?

De evaluatie gaat door tijdens de voorlaatste en de laatste les van een lessenreeks. De lesgever vult hierbij een evaluatiefiche in (voor intern gebruik) op basis van vooropgestelde criteria.

Is uw kind geslaagd voor de eindtest, dan zal het een brevet ontvangen op het einde van de zwemles.

Hoe lang duurt een zwemles?

Een zwemles duurt 45 minuten.

In deze tijdspanne worden uw kinderen opgehaald aan de kleedkamer en verplaatst de lesgroep zich - na een verplicht bezoek aan de toiletten en douches - naar het zwembad. De effectieve zwemtijd bedraagt ongeveer 35 minuten.

Op het einde van de zwemles brengt de lesgever de lesgroep weer naar de kleedkamer. Het kind voor de zwemles thuis al naar toilet laten gaan, kan ervoor zorgen dat wachttijden aan het toilet tot een minimum beperkt worden.

Is het gebruik van een zwembril toegestaan?

Het gebruik van een zwembril is toegestaan, maar we willen benadrukken dat een kind in de fase van waterwennen best zonder zwembril oefent.

Op die manier zal er een goede watergewenning plaatsvinden en leert het kind op zeer jonge leeftijd waterspatten te verdragen. Onze lesgevers zijn er op getraind om het kind aan te leren wat het moet doen wanneer het water in de ogen krijgt. Op de hogere zwemniveaus (lesgroepen in het trainingsbad) is het gebruik van een zwembril wel gewenst indien het kind teveel hinder ondervindt van het water in de ogen.

Wat als ik een vraag of klacht heb over de zwemles?

Wij zijn voorstander van een open communicatie.

Wij vragen daarom dat je steeds naar ons toe komt indien je een vraag of klacht hebt. Stel je vraag aan één van de coördinatoren of aan de balie van de zwemschool (naast de kassa) of per e-mail. (info@antwerpsezwemschool.be)

De lesgever is zelf beperkt in tijd en kan mogelijk niet voldoende tijd vrijmaken op het moment dat je dat wenst. Onze lesgevers willen de zwemles zo snel mogelijk van start laten gaan.

Waarom moet ik me aan mijn vooraf bepaalde lestijd houden?

Wij trachten elke lesgroep dezelfde groepsgrootte mee te geven. Hiermee willen we de beschikbare tijd optimaal benutten en elk kind zoveel mogelijk leerkansen aanbieden.

Het is daarom belangrijk dat je kind steeds op het juiste tijdstip naar de zwemles komt. Wanneer je kind toch vroeger of later naar de zwemles komt zonder toestemming van de organisatie, is het mogelijk dat de deelname geweigerd wordt.

Veelgestelde vragen i.v.m. inschrijven

Hoe moeten we inschrijven?

Je kan enkel online inschrijven. Kies hierbij de trainingsgroep en de dag. Door deze registratie komt de inschrijving van je kind op een wachtlijst. Je krijgt geen bevestigingsmail, je ontvangt direct een melding dat de inschrijving op de wachtlijst geslaagd is.

Wanneer je kind is aanvaard, zal je per e-mail instructies ontvangen om de deelname te bevestigen en betaling uit te voeren. De deelname aan de zwemles is pas definitief wanneer de betaling tijdig is doorgevoerd. Daarna zal een e-mail met praktische richtlijnen en met het juiste lesuur volgen.

Hoe lang dien ik te wachten alvorens mijn kind kan deelnemen aan de zwemlessen?

Hoe lang het duurt voor er een plaats vrij komt is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De niveaugroep waarop je inschrijft. Over het algemeen kan er sneller gestart worden op de lagere niveaus, namelijk peuterwennen en waterwennen.
  • Het aantal plaatsen die binnen een bepaalde niveaugroep vrijkomen na een lessenreeks heeft hier eveneens een impact op.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, krijgen steeds voorrang en de lege plaatsen van het planbord vullen we aan met kinderen die op de wachtlijst staan volgens chronologische volgorde.

De wachtlijst is vrij groot is, soms moet je tot drie lessenreeksen wachten vooraleer er een uitnodiging volgt.
Wij organiseren vijf lessenreeksen (in drie perioden) op één kalenderjaar.

In welke trainingsgroep kan ik mijn kind het best inschrijven?

Kijk goed de beschrijving van de verschillende zwemniveaus na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis...) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, geven we je de raad in te schrijven op het laagste zwemniveau.

Mag mijn kind starten aan een lessenreeks indien het niet de minimum leeftijd heeft?

Nee.
Alle kinderen moeten de minimumleeftijd bereikt hebben bij aanvang van de lessenreeksen. Zoniet wordt de inschrijving geweigerd.

Hoe betaal ik voor mijn zwemlessen?

Betaling kan via overschrijving (online). Het bankrekeningnummer staat in de uitnodiging om je deelname te bevestigen, samen met de noodzakelijke vermelding. Gelieve de juiste mededeling bij je transactie te melden.

Per lessenreeks is er één contante betaaldag voorzien voor diegene die contant wensen te betalen (cash = geen bancontact).

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Een annulering van een lessenreeks/ turboweek is enkel mogelijk minimum 1 week voor de aanvang van de lessenreeks/ turboweek mits geldige reden via e-mail. Je zal dan het betaald bedrag teruggestort krijgen, excl. 10 euro administratiekost.
Eens een lessenreeks is gestart, doen we geen terugbetaling meer.

Ik zwem reeds bij de zwemschool. Hoe moet ik mijn verdere deelname bevestigen?

Kinderen die reeds in een zwemlessenreeks zitten, krijgen voorrang voor deelname aan de volgende lessenreeks. Hiervoor zal je rond lesdag 6 een uitnodigingsmail ontvangen om je verdere deelname te bevestigen en betaling door te voeren.

Je dient je dus NIET meer opnieuw te registreren via de wachtlijst. Let op: laattijdige betaling leidt tot annulatie (= schrapping lidmaatschap). Wij geven de wachtleden ook graag een kans tot deelname.

Deze herregistratie via de wachtlijst is WEL noodzakelijk voor zwemmers die zijn gestopt (= schrapping lidmaatschap) met de zwemlessen, maar opnieuw wensen deel te nemen na een onderbreking.

Kan ik nog van lesuur (lesdag) veranderen?

Bij aanvang van een lessenreeks kan je steeds een voorkeursuur opgeven. Wij trachten hier rekening mee te houden, maar dit kan niet altijd gegarandeerd worden. Kinderen van eenzelfde gezin plannen we in eenzelfde lesuur.

Voor de aanvang van een lessenreeks kan je, mits gegronde reden, aanvragen om je lesuur nog te wijzigen volgens de instructies in de uitnodiging.

Tijdens de lessenreeks kan het tijdstip niet meer worden gewijzigd.
Het veranderen van de lesdag dient bij bevestiging van (verdere) deelname worden gemeld. Nadat je de uitnodiging met de praktische richtlijnen en het lesuur hebt ontvangen, kan dit niet meer.

Kan ik een attest voor het ziekenfonds ontvangen?
Het attest zal je op lesdag 3 van een lessenreeks per e-mail automatisch ontvangen. Dit document kan je printen, daarna voorzien van een klever en overhandigen aan je mutualiteit. Wij printen als organisatie geen attesten af.

Ik ontvang geen communicatie via e-mail?

Kijk zeker je ongewenst e-mails/spam na.

Wijzigt je e-mailadres? Geef dit door aan het onthaal van de zwemschool (naast de balie zwembad) of via info@antwerpsezwemschool.be. Zo blijven jullie op de hoogte van alle berichtgevingen (uitnodigingen/attesten).

Wat als mijn kind een les niet aanwezig kan zijn?

Je mag de zwemschoolverantwoordelijke mailen en de lesgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
Een doktersattest is niet nodig aangezien er geen inhaallessen worden voorzien.

Mailen voor ZWEMSCHOOL (kinderen): zwemschool@antwerpsezwemschool.be
Mailen voor ZWEM MEE (volwassenen): zwemmee@antwerpsezwemschool.be

Wat als ik mijn badmuts vergeet?

Geen badmuts = geen deelname.

Uit veiligheidsredenen en in samenspraak met het zwembad mogen kinderen enkel deelnemen aan de zwemles met de juiste badmuts van de zwemschool. Deze badmuts zal je krijgen op de eerste zwemles. Indien je deze verliest, stuk maakt of vergeten bent, dan moet je een nieuw exemplaar aankopen aan het onthaal voor 5 euro.